Data bragt til live

Trygfonden

Selv hvis det er alvorlige emner, der debatteres som her i TrygFondens rapport om ungdom og risikoadfærd (se nedenfor) eller Trygfondens tryghedesmålinger (længere nede), der skal publiceres, har grafisk design sin berettigelse.

Det kan give en æstetisk dimension, gøre illustrationer lettere at aflæse og dermed gøre publikationen tilgængelig for et bredere publikum. Ikke mindst let aflæste grafer i et ellers datatungt materiale.

Det er nu blevet til et større antal rapporter over de seneste 10 års samarbejde med Dansk Kommunikation og TrygFonden, hvor danskernes syn på deres tryghed bliver fulgt og analyseret.

Udarbejdet for Dansk Kommunikation