Forskningsformidling

Steno Diabetescenter

Der skal være en fin balance mellem det seriøse og det populære, når Steno Diabetescenters rapporter skal offentliggøres – hvor målgruppen både er akademiske og almindelige læsere.

Her er æstetik et væsentligt virkemiddel for at give klarhed i fremstillingen – både hvad angår tekst og illustrationer.