Når emballagedesign kan redde liv

SAD – Sygehus Apotekerne Danmark

Når grafisk design bliver et værktøj for at skabe sikkerhed for patienter

I 2007 startede SAD et projekt for gennem etiketternes design, at øge sikkerheden for patienterne ved brug af deres produkter.

SAD (Sygehusapotekerne Danmark) producerer, importerer og distribuerer medicin, hvor patenter er løbet ud for sygehusene.

Som etiketdesignet så ud da vi mødte produkterne, var der nogle farlige forvekslingsmuligheder med navne og farvekoder, der kunne få sygeplejerske til at forveksle et relativt ufarligt medikament med et meget farligt.

Nedenfor ses billeder fra research,- og testfase af emballagerne.

Problem
For mange forvekslinger af medicin på hospitaler undertiden med fatale konsekvenser.

Proces
Researche, analyse, skitsering, layout, bruger- undersøgelser og interview og justering af design samt præsentation.

Løsning
Bygger på:

  • En større variation i det visuelle udtryk.
  • Væsentlig stærkere advarsler for de ekstrem farlige produkter (sort farve på emballagerne).
  • Klarere og mere logisk opbygning af label.
  • Nye tiltag, der vil lette medicin opmåling, og sikre en bedre kontrol.

Billedet i top er en 3D simulering af emballageforslaget.

Projektet blev gennemført som en konkurrence mellem tre designbureauer.

Udarbejdet for Gramstrup Design