Kompliceret tekst – enkelt illustreret

Rapporter for DTU Biosustain

DTU Biosustain beskæftiger sig med at udvikle bæredygtige løsninger – fra grundforskning til patenter – inden for områder brændstoffer, foderstoffer, plastsubstitutioner, medicin mm produceret bæredygtigt af dyrkede celler. Dermed bidrager DTU Biosustain til løsning af nogle af samfundets største problemer.

DTU Biosustains rapporter og ansøgninger skal udtrykke seriøsitet, og selvom stoffet er kompliceret og på et højt akademisk niveau, skal det leveres med en æstetisk enkelthed i overskuelige illustrationer og tekst opsætning.

DTU Biosustain er finansieret af Novo Nordisk Fonden.