Hvorfor er det så vigtigt?

Logoer

Design af logoer er en ganske speciel grafisk disciplin. Den kræver erfaring og tålmodighed til at arbejde med de mindste detaljer. Men hvorfor er det så vigtigt?

Ofte er et logo det længstlevende stykke grafiske arbejde. Det kan leve i 10, 20, 30 år eller længere. Selvom der ofte med tiden skal laves mindre justeringer, for at holde det up to date.

Samtidig står logoet centralt i en virksomhed, organisation eller brands visuelle identitet. Det er bannerfører for virksomheden, det er logoet kunder skal huske og medarbejdere samles under. Derfor er der ofte mange følelser forbundet med et logo – både for ledelse og medarbejdere.

Logoets målgrupper

Men det er ikke kun ledelse og medarbejder, der er logoets målgruppe. Vigtigst er selvfølgelig kunder, men også leverandører, samarbejdspartnere, finans og kommende medarbejdere er vigtigt at have med i sine overvejelser om logoets udformning. Også her spiller logoets udformning og kvalitet en rolle for hvordan virksomheden eller organisationen bliver opfattet af sin omverden.

Krav til et logo

Et logo skal kunne differentiere sig, men samtid forholde sig til den tradition, der er i en given branche. Det skal være enkelt og markant og ofte kunne ses i en meget lille størrelse. Det sætter store krav til designet. En specialtegnet skrift (logotype) eller et symbol er elementer, der får logoet til at skille sig ud. Men giver også en bedre mulighed for varemærkeregistrering.

Logoet er et vigtigt kulturhistorisk grafisk element

Logoet har en lang kulturhistorie. De første eksempler, man kender, er romerske keramik mærker fra omkring år 300. Mere kendt er flag og våbenskjold, der måske ikke er egentlige logoer, men dog grafiske symboler, man samles under i krig og fred.

Logobrug, som vi kender det i dag, begyndte først at blive rigtigt udbredt sammen med den industrielle revolution, hvor producent og forbruger ikke længere var i direkte kontakt med hinanden. Her havde producenten have brug for et mærke, der kunne symbolisere varernes kvaliteter og som forbrugere kunne genkende og relatere sig til. Logobrug og branding er udviklet siden da, men udgangspunktet eller behovet for at have et symbol, der står i stedet for det personlige kendskab til producenten, er det samme.