Æstetik som værktøj i formidlingen

Ikoner og småskærmsdesign

I forbruger elektronik er der ofte ikke mange millimeter eller pixels at gøre godt med, så ikoner, bogstaver og tal skal tegnes meget præcist og enkelt for at aflæsninger er let. Ovenfor brugerfladedesign for gulvvarme-termostat.

Udarbejdet for HarritSorensen.

Layout og princip design for digital brugerflade for Labogene udsugningsskab. Det rette informations-flow er her lige så vigtigt som det grafiske design for overskueligheden af de enkelte brugerflader.

Udarbejdet for HarritSorensen.

Ikke alle brugerflader er digitale. Her ikoner til en marksprøjte fra Hardy. Med farver og enkle former ledes brugeren til de relevante valg alt efter brugssituation.

Udarbejdet for HarritSorensen.

Yxlon er et mobilt røntgenapparat til tjek af samlinger i rør. Her var behov for brugerflade til komplekse indstillinger og analyser og en brugerflade for brugssituationer i henholdsvis lyse og mørke.

Udarbejdet for HarritSorensen.

En lige så vigtig brugerfalde er som her Ambus (producerer medico udstyr) emballager der i et snævert øjeblik skal kunne aflæses, så de (livs)vigtigste oplysninger ses tydeligt og først. Æstetikken, her det at skabe orden i en række – ofte meget forskellige – oplysninger, er et afgørende virkemiddel. For at skabe den rette prioritering gennemførte jeg brugerundersøgelser og interviews.

Se også case: Når emballagedesign kan redde liv.

Udarbejdet for Gramstrup Design.