Steno Diabetes Center – Årsberetning

Æstetik styrker formidling!

En stor del af Steno Diabetes Center Copenhagens formidling er enten akademisk eller retter sig mod brugere af centeret. En Årsberetning har helt andre målgrupper og kræver en delikat balance mellem at afspejle Steno Diabetes Center Copenhagen og kunne formidle økonomisk og strategisk kommunikation til bestyrelse og samarbejdspartner.

Min opgave var at skabe den balance og skabe så klar formidling som muligt i tekstopsætning, tabeller og diagrammer. I overensstemmelse med RegionH’s design guide og Steno Diabetes Center Copenhagens historie. Den klare formidling er i høj grad et æstetisk / typografisk arbejde, hvor en luftig opsætning med klare illustrationer er virkemidler.

Det er nu blevet til 4 års samarbejde om Steno Diabetes Center Copenhagens årsrapporter – foruden en del andre rapporter.