Data bragt til live

Trygfonden

Selv hvis det er alvorlige emner, der debatteres som her i TrygFondens rapport om ungdom og risikoadfærd (se nedenfor) eller Trygfondens tryghedesmålinger (længere nede), der skal publiceres, har grafisk design sin berettigelse.

Det kan give en æstetisk dimension, gøre illustrationer lettere at aflæse og dermed gøre publikationen mere tilgængelig.

Udarbejdet for Dansk Kommunikation