Steno Diabetes Center – Årsberetning

Æstetik styrker formidling!

En stor del af Steno Diabetes Centers formidling er enten akademisk eller retter sig mod brugere af centeret. En Åreberetning har helt andre målgrupper og kræver en delikat balance mellem at afspejle Steno Diabetes Center og kunne formidle økonomisk og strategisk kommunikation til bestyrelse og samarbejdspartner.

Min opgave var at skabe den balance og skabe så klar formidling som muligt i tekstopsætning, tabeller og diagrammer. I overensstemmelse med RegionH’s design guide og Steno Diabetes Centers historie. Den klare formidling er i høj grad et æstetisk / typografisk arbejde, hvor en luftig opsætning med klare illustrationer er virkemidler.